Контакти
Управители:

инж. Васил Щраков
тел: 02/ 81 80 880
факс: 02/ 81 80 870
e-mail: v.shtrakov@toplivo.eu

инж. Светлин Йонов
тел: 02/ 81 80 880
факс: 02/ 81 80 870
e-mail: s.yonov@toplivo.eu

Офис асистент

Мариана Йорданова
тел: 02/ 81 80 880
факс: 02/ 81 80 870
GSM: 0889 89 1000
e-mail: info@toplivo.eu

Мениджър Маркетинг и Продажби:

Виктор Щраков 
тел: 02/ 81 80 880
факс: 02/ 81 80 870
e-mail: victor@toplivo.eu

Търговски отдел:

Мениджър продажби за страната

Мануела Самарджиева
тел: 02/ 81 80 860
факс: 02/ 81 80 820

Регионални търговски представители

гр.София

Любомир Каменов
GSM: 0885 01 55 05
e-mail: l.kamenov@toplivo.eu

Северозападна България

Цветислав Данов
GSM: 0885 01 55 20
e-mail: danov@toplivo.eu

Централна Северна България

Слави Величков
GSM: 0884 44 00 24
e-mail: s.velichkov@toplivo.eu

Североизточна България

Сергей Иванов
GSM: 0882 80 34 35
e-mail: s.ivanov@toplivo.eu

Югозападна България

Росен Николов
GSM: 0884 02 14 93
e-mail:r.nikolov@toplivo.eu

Централна Южна България

Мария Узунова
GSM: 0877 70 38 22
e-mail:m.uzunova@toplivo.eu 

Югоизточна България

Денислав Станев
GSM: 0877 70 38 28
e-mail:d.stanev@toplivo.eu

Мениджър продажби за София

Петър Загоров
тел: 02/ 81 80 863
факс: 02/ 81 80 865
мобилен: 0888 60 35 04
e-mail: p.zagorov@toplivo.eu

Регионални търговски представители

инж. Веселин Янчев
GSM: 0885 01 55 01
e-mail: v.yanchev@toplivo.eu

Продуктови координатори

Габриела Иванова
тел: 02/ 81 80 825
факс: 02/ 81 80 820
e-mail: g.ivanova@toplivo.eu

инж. Ели Стоева
тел/факс: 02/ 81 80 820
e-mail: e.stoeva@toplivo.eu

Даниела Христова
тел: 02/ 81 80 823
факс: 02/ 81 80 820
e-mail: d.hristova@toplivo.eu

Соня Рангелова
тел: 02/ 81 80 821
факс: 02/ 81 80 820
e-mail: s.rangelova@toplivo.eu

Мениджър логистика

инж. Любка Яковска
тел: 02/ 81 80 828
GSM: 0885 01 55 03
e-mail: l.yakovska@toplivo.eu

Отдел "Маркетинг & PR":

Борислава Николова
тел/факс: 02/ 81 80 858
e-mail: marketing@toplivo.eu

Полина Тенева
тел: 02/81 80 855
e-mail: marketing@toplivo.eu

Отдел "Счетоводство":

Главен счетоводител

Луиза Василева
тел: 02/ 81 80 830
факс: 02/ 81 80 832
e-mail: luiza@toplivo.eu

Отдел "Човешки ресурси":

Специалист Човешки ресурси

Екатерина Димитрова
тел: 02/ 81 80 835
факс: 02/ 81 80 832
e-mail: HR@toplivo.eu

Складове и магазини:
Регион/адрес:
ТЪРСЕНЕ: